Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

W roku 18 p.n.e. powstała lex Iulia de maritandis ordinibus, wprowadzająca

W roku 18 p.n.e. powstała lex Iulia de maritandis ordinibus, wprowadzająca – W roku 18 p.n.e. powstała lex Iulia de maritandis ordinibus, wprowadzająca obowiązek pozostawania w związku małżeńskim, a w roku 9 n.e. lex Papia Poppea,
 nakładająca obowiązek posiadania dzieci.

Obie ustawy dotyczą obywateli obojga płci; kobiet w wieku 20-50 i mężczyzn w wieku 25-60 lat.
Jeśli chodzi o małżeństwo, to w wypadku śmierci małżonka lub rozwodu należało niezwłocznie zawrzeć nowy związek małżeński – tutaj kobiety były uprzywilejowane, bo przysługiwał im okres tzw. vacatio, kiedy mogły się powstrzymać od powtórnego zamążpójścia. Sankcja za złamanie nakazu była dość wyrafinowana – osoby nie pozostające w związku małżeńskim nie mogły
 otrzymać nic z testamentu.
Z kolei sankcją za nie posiadanie dzieci było ograniczenie możliwości dziedziczenie testamentowego tylko połowy zapisanego przysporzenia.
Natomiast przywilej trojga dzieci – ius trium liberorum – miał zdecydowanie większe znaczenie dla kobiet, niż dla mężczyzn. Mężczyzna będący ojcem co najmniej trójki dzieci miał pewne przywileje związane ze sprawowaniem opieki i kurateli,  oraz nie musiał pozostawać w związku małżeńskim.
Natomiast kobieta posiadająca trójkę dzieci nie potrzebowała już opieki męskiej i uzyskiwała pełną zdolność do czynności prawnych, łącznie z możliwością samodzielnego sporządzenia testamentu.
Warto zauważyć, że cesarze nadawali niekiedy przywilej ius trium liberorum kobietom, które miały mniej niż troje dzieci, albo nawet takim, które nie miały ich wcale.
Zobacz następny

Komentarze

Momencik, trwa ładowanie komentarzy   ładowanie…