Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Kongres wiedeński trwający w latach 1814-1815 czasem nazywany jest przez

Kongres wiedeński trwający w latach 1814-1815 czasem nazywany jest przez historyków IV rozbiorem Polski. Kongres ten kończył epokę napoleońską i francuską dominacje w Europie. W trakcie kongresu wiedeńskiego dokonano podziału Księstwa Warszawskiego, które było namiastką wolnej Polski. Najwięcej terenów zyskały Rosja i Prusy. Większość Księstwa Warszawskiego otrzymał car, który utworzył Królestwo Polskie, połączone odtąd unią personalną z Rosją. Zachodnia część Księstwa Warszawskiego oraz Gdańsk przypadły Prusom. Wielkopolska stałą się autonomicznym obszarem w granicach państwa pruskiego, nazywanym Wielkim Księstwem Poznańskim. Kraków zaś wraz z przyległymi ziemiami przekształcono w Rzeczpospolitą Krakowską. Oficjalnie nie podlegała ona żadnemu z zaborców, jednak znajdowała się „pod opieką Rosji, Austrii i Prus”. Najmniej na podziale ziem polskich zyskała Austria, która otrzymała tylko okręg wielicki z kopalniami soli i obwód tarnopolski.
Zobacz następny

Komentarze

Momencik, trwa ładowanie komentarzy   ładowanie…