Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Dzieło Kościoła Katolickiego w Polsce [Tylko Caritas] Parafialne i diecezjalne

Dzieło Kościoła Katolickiego w Polsce [Tylko Caritas]


Parafialne i diecezjalne punkty wydawania odzieży – 3393  Parafialne i diecezjalne punkty wydawania żywności  - 3538 Punkty doraźnej pomocy – 398 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – 143 Stacje Opieki Caritas – 175 Świetlice socjoterapeutyczne – 162
Świetlice parafialne – 396 Inne świetlice – 47  Jadłodajnie dla ubogich – 109 Domy pomocy społecznej – 28  Środowiskowe Domy Pomocy Społecznej – 30 Świetlice parafialne dla seniorów – 19 Domy dziennego pobytu dla seniorów – 15 Inne placówki dla seniorów – 40 Noclegownie dla bezdomnych i ogrzewalnie – 30 Schroniska dla bezdomnych – 37 Łaźnie dla bezdomnych – 28 Mieszkania chronione 67 Okna życia – 41 Ośrodki kolonijne – 51 Warsztaty terapii zajęciowej – 62 Hospicja domowe i stacjonarne – 43 Poradnie lekarskie – 36 Domy dziecka – 9 Przedszkola i punkty przedszkolne – 20
Szkoły – 5 Zakłady Opieki Lekarskiej – 15 Stacjonarne i ambulatoryjne zakłady rehabilitacyjne – 101 Domy dla ofiar przemocy domowej – 67 Domy samotnej matki – 15 Centra adopcyjno-opiekuńcze  -  4 Apteki – 12 Centra Integracji społecznej dla bezdomnych – 3 Biura Aktywizacji Bezrobotnych – 3 Kluby integracji społecznej i kluby pracy – 11 Stacjonarne i ambulatoryjne placówki dla uzależnionych – 4

Razem: 9165 placówek.
Zobacz następny

Komentarze

Momencik, trwa ładowanie komentarzy   ładowanie…