Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Tzw. Republika Litwy Środkowej, a więc marionetkowy względem Rzeczypospolitej

Tzw. Republika Litwy Środkowej, a więc marionetkowy względem Rzeczypospolitej organ państwowy obejmujący teren zdobytej w 1920 r. przez gen. Lucjana Żeligowskiego Wileńszczyzny, w 1922 r. na mocy decyzji nowo powołanego Sejmu Litwy Środkowej, została wcielona do Polski, początkowo jako terytorium o nazwie Ziemie Wileńskie, od 1925 r. już jako standardowe województwo. I chociaż aneksję tę entuzjastycznie wsparł zdominowany przez narodową demokrację Sejm Ustawodawczy w Warszawie, rząd Antoniego Ponikowskiego, bliskiego
sojusznika Józefa Piłsudskiego, był innego zdania.

W zamyśle Piłsudskiego, głównego pomysłodawcy "buntu" gen. Żeligowskiego, Litwa Środkowa nie miała bowiem być wcielona do Rzeczypospolitej jako jej integralna część, a stanowiła jedynie pierwszy etap w odbudowie przedrozbiorowego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Piłsudski wyobrażał je sobie jako podzielone na trzy etniczne kantony: Litwę Środkową ze stolicą w Wilnie (dla litewskich Polaków), Litwę Zachodnią ze stolicą w Kownie (dla litewskich Bałtów) oraz Litwę Wschodnią ze stolicą w Mińsku (dla litewskich Rusinów). Wszystkie trzy części złączone byłyby z Polską w ramach federacji, której główną funkcją byłoby zapewnienie wspólnej obrony terytorium oraz swobody ogólnokrajowego handlu, przy czym każdy z kantonów obdarzony byłby ścisłą autonomią w sprawach wewnętrznych: wszystkie trzy narodowości miały mieć zagwarantowaną całkowitą wolność rozwoju kulturowego.

Piłsudski uważał, że strach przed zagrożeniem ze strony Rosji i Niemiec ostatecznie przekona polityków w Kownie do przełknięcia dumy i pogodzenia się z utratą bezpośredniej kontroli nad Wilnem. Jednakże determinacja kontrolującej Sejm Ustawodawczy endecji, dążącej do całkowitego przejęcia wszystkich ziem zamieszkanych przez katolickich Słowian, nigdy nie pozwoliła rzeczywistości zweryfikować tych optymistycznych założeń naczelnika państwa.
Zobacz następny

Komentarze

Momencik, trwa ładowanie komentarzy   ładowanie…