Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Spośród dziesięciu monarchów władających nowożytnym państwem serbskim (później...

Spośród dziesięciu monarchów władających nowożytnym państwem serbskim (później jugosłowiańskim) zaledwie jeden — Piotr I (1903–21) — nie został zamordowany, nigdy nie padł ofiarą detronizacji,
jak również nigdy sam nie abdykował.Powołane w 1817 r. formalnie zależne od Turcji Księstwo Serbii, przemianowane w 1882 r. na niepodległe Królestwo Serbii, w następstwie I wojny światowej zreorganizowane w Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, a w 1929 r. w Królestwo Jugosławii, przez cały okres swojego istnienia naznaczone było bezwzględną walką polityczną pomiędzy dwiema dynastiami wywodzącymi się z bohaterów serbskiej walki o niepodległość (którzy nie byli w żaden sposób szlachetnie urodzeni): Obrenowiciów i Karadziordziewiciów. Przez większość XIX w. dominował ten pierwszy, proaustriacki ród, został jednak unicestwiony w tzw. zamachu majowym z 11 czerwca 1903 r. (w Serbii nadal obowiązywał wówczas kalendarz juliański). Od tego momentu władzę na stałe przejęli prorosyjscy Karadziordziewiciowie, co wielu historyków interpretuje jako jeden z kluczowych czynników, które doprowadziły do I wojny światowej.
Zobacz następny

Komentarze

Momencik, trwa ładowanie komentarzy   ładowanie…