Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Dlaczego Czarnogórcy nie są Serbami? Wydawałoby się, że wśród

Dlaczego Czarnogórcy nie są Serbami?Wydawałoby się, że wśród posługujących się dialektami języka serbskochorwackiego ludów zamieszkujących tereny dawnej Jugosławii przynależność etniczną określać może wyłącznie wyznawana religia: i tak katolicy są z automatu Chorwatami, prawosławni Serbami, a muzułmanie — Boszniakami. Katoliccy Słoweńcy czy prawosławni Macedończycy się w ten schemat nie wpisują — mówią bowiem innymi językami.
Dlaczego jednak serbskojęzyczni i prawosławni
Czarnogórcy posiadają własne państwo?

Z historycznego punktu widzenia średniowieczne księstwa założone na ziemiach współczesnej Czarnogóry (przede wszystkim Zeta) nie były ani bardziej, ani mniej "serbskie" niż polskie było np. Mazowsze w okresie rozbicia dzielnicowego. Losy Czarnogóry rozeszły się jednak z serbską "macierzą" w następstwie podboju Bałkanów przez Turków osmańskich w połowie XV w. — choć Czarnogóra, tak jak Serbia, była formalnie zależna od konstantynopolitańskich sułtanów, w rzeczywistości z uwagi na geograficzną izolację była pozostawiona praktycznie sama sobie, czego nie dało się powiedzieć o Serbach, co w dużej mierze przyczyniło się do wykształcenia się pewnego poczucia odrębności od, wydawałoby się, serbskich rodaków — można to porównać do sytuacji, w której ci spośród Rusinów, którzy podbici zostali przez Mongołów, wykształcili rosyjską świadomość narodową, podczas gdy Ukraińcy i Białorusini
wywodzą się z tych Rusinów, których przodkowie pozostali
pod rządami katolickich monarchów Polski i Litwy.

Niemniej jednak jeszcze na początku XX w. przytłaczająca większość mieszkańców Czarnogóry postrzegała siebie jako Serbów - nawet konstytucja powołanego w 1910 r. Królestwa Czarnogóry określała cały "naród", jak i język mianem serbskiego. Czarnogórski nacjonalizm aż do bardzo niedawna pozostawał zjawiskiem kompletnie marginalnym: po I wojnie światowej Czarnogóra przystąpiła do Jugosławii i pozostała przy Serbii aż do 2006 r. Nawet wtedy zadecydowały o tym głównie względy gospodarcze (czarnogórski biznes bardzo ucierpiał na dzieleniu z Serbami ciężaru zachodnich sankcji wprowadzonych w związku z wojnami w latach 90.), a nie narodowe: w przeprowadzonym referendum tylko 55%
obywateli odpowiedziało się za oderwaniem od Belgradu.

Szczególnie wymowny powstaje fakt, że autokefaliczny Czarnogórski Kościół Prawosławny powołany został (bez akceptacji zdecydowanej większości świata prawosławnego) dopiero w 1993 r., a przynależność
do niego deklaruje zaledwie co czwarty Czarnogórzec.
Zobacz następny

Komentarze

Momencik, trwa ładowanie komentarzy   ładowanie…