Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Dlaczego Czarnogórcy nie są Serbami? Wydawałoby się, że wśród

Dlaczego Czarnogórcy nie są Serbami?Wydawałoby się, że wśród – Dlaczego Czarnogórcy nie są Serbami?Wydawałoby się, że wśród posługujących się dialektami języka serbskochorwackiego ludów zamieszkujących tereny dawnej Jugosławii przynależność etniczną określać może wyłącznie wyznawana religia: i tak katolicy są z automatu Chorwatami, prawosławni Serbami, a muzułmanie — Boszniakami. Katoliccy Słoweńcy czy prawosławni Macedończycy się w ten schemat nie wpisują — mówią bowiem innymi językami.
Dlaczego jednak serbskojęzyczni i prawosławni
Czarnogórcy posiadają własne państwo?

Z historycznego punktu widzenia średniowieczne księstwa założone na ziemiach współczesnej Czarnogóry (przede wszystkim Zeta) nie były ani bardziej, ani mniej "serbskie" niż polskie było np. Mazowsze w okresie rozbicia dzielnicowego. Losy Czarnogóry rozeszły się jednak z serbską "macierzą" w następstwie podboju Bałkanów przez Turków osmańskich w połowie XV w. — choć Czarnogóra, tak jak Serbia, była formalnie zależna od konstantynopolitańskich sułtanów, w rzeczywistości z uwagi na geograficzną izolację była pozostawiona praktycznie sama sobie, czego nie dało się powiedzieć o Serbach, co w dużej mierze przyczyniło się do wykształcenia się pewnego poczucia odrębności od, wydawałoby się, serbskich rodaków — można to porównać do sytuacji, w której ci spośród Rusinów, którzy podbici zostali przez Mongołów, wykształcili rosyjską świadomość narodową, podczas gdy Ukraińcy i Białorusini
wywodzą się z tych Rusinów, których przodkowie pozostali
pod rządami katolickich monarchów Polski i Litwy.

Niemniej jednak jeszcze na początku XX w. przytłaczająca większość mieszkańców Czarnogóry postrzegała siebie jako Serbów - nawet konstytucja powołanego w 1910 r. Królestwa Czarnogóry określała cały "naród", jak i język mianem serbskiego. Czarnogórski nacjonalizm aż do bardzo niedawna pozostawał zjawiskiem kompletnie marginalnym: po I wojnie światowej Czarnogóra przystąpiła do Jugosławii i pozostała przy Serbii aż do 2006 r. Nawet wtedy zadecydowały o tym głównie względy gospodarcze (czarnogórski biznes bardzo ucierpiał na dzieleniu z Serbami ciężaru zachodnich sankcji wprowadzonych w związku z wojnami w latach 90.), a nie narodowe: w przeprowadzonym referendum tylko 55%
obywateli odpowiedziało się za oderwaniem od Belgradu.

Szczególnie wymowny powstaje fakt, że autokefaliczny Czarnogórski Kościół Prawosławny powołany został (bez akceptacji zdecydowanej większości świata prawosławnego) dopiero w 1993 r., a przynależność
do niego deklaruje zaledwie co czwarty Czarnogórzec.
Zobacz następny

Komentarze

Momencik, trwa ładowanie komentarzy   ładowanie…