Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Koniec rewolucji łupkowej? Złoża gazu ziemnego w nieprzepuszczalnych bardzo...

Koniec rewolucji łupkowej?

Złoża gazu ziemnego w nieprzepuszczalnych bardzo drobnoziarnistych skałach łupkowych w Polsce, które miały zarobić na emerytury wszystkich Polaków, okazują się zbyt trudne do wydobycia. Splot olbrzymiego zbiurokratyzowania procesu poszukiwań, zmian w prawie geologicznym i górniczym w trakcie trwania poszukiwań, spadku cen ropy i gazu na rynkach światowych, wreszcie trudnych warunków geologicznych sprawił, że większość firm niegdyś walących drzwiami i oknami do Polski wycofały się ze swoich koncesji. 

Wśród niesprzyjających warunków geologicznych można wyróżnić: niskie miąższości warstw perspektywnych, b. duże głębokości zalegania warstw perspektywnych (niekiedy > 4 km), brak naprężeń górotworu (ułatwiający hydroszczelinowanie niezbędne do dostania się do uwięzionego w mikroporach gazu), niskie porowatości (niewielka zawartość węglowodorów w skale), niska dojrzałość termiczna złóż (innymi słowy w skałach jest więcej ropy niż gazu, co utrudnia wydobycie; z drugiej strony ropa jest droższa od gazu ziemnego).

Mapa przedstawia zasięg występowania i miąższości jednej ze stref perspektywicznych w Polsce (kolor nb. - mała miąższość, czerwony - duża). Przekrój koreluje dane geologiczne z otworów wiertniczych położonych w rejonie Pomorze-Płn. Mazowsze (podkreślono na czerwono strefy perspektywiczna, na szaro odpowiadające im skały nie zawierające odpowiedniej ilości węglowodorów). 

Mimo wszystko, wywiercenie ponad 70 głębokich otworów wiertniczych i opróbowanie go dzisiaj dostępnymi metodami pozwala znacznie pogłębić wiedzę o budowie i historii geologicznej naszego kraju, co prawdopodobnie zaowocuje w przyszłości ciekawymi,
 a może i dochodowymi odkryciami, np. lepszym rozpoznaniem złóż uranu w rejonie Mierzei Wiślanej czy wałów anhydrytowych w okolicach Gdańska.

Ponadto, w południowo-zachodniej części kraju obecnie zaczyna się udostępniać złoża niekonwencjonalne typu tight gas (otwór Siciny 2) co jest poniekąd również pokłosiem zainteresowania zagranicznych firm naftowych naszym krajem w czasach rewolucji łupkowej.
Zobacz następny

Komentarze

Momencik, trwa ładowanie komentarzy   ładowanie…