Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

"Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy/utraciła niepodległość"...

"Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy/utraciła niepodległość"... – "Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy/utraciła niepodległość" to zdanie, które doskonale zna z lekcji historii każdy uczeń polskiej szkoły, oba jego warianty można jednak przynajmniej do pewnego stopnia kwestionować. Kraj znany jako Polska istniał bowiem na części zaboru rosyjskiego w latach 1815–1918 (ostatnie dwa lata już poza oficjalną władzą cara Rosji) i rzeczywiście w ten sposób ów obszar Europy zaznaczano na ówczesnych mapach, o ile były wystarczająco szczegółowe. Nawet wprowadzoną w rezultacie powstania styczniowego nową nazwę terytorium — Kraj Nadwiślański — carska administracja
stosowała w sposób dość niekonsekwentny.

Nie ulega wątpliwości, iż rządzona przez carów Polska nie była z kolei państwem suwerennym... ale czy na pewno nie niepodległym, choćby formalnie? Budzący spory wśród historyków okres to ten pomiędzy kongresem wiedeńskim i powołaniem "Kongresówki" a powstaniem listopadowym. Przed rebelią Polska wiązana była z Rosją unią personalną, a nie realną — warto zauważyć, że Rzeczpospolita Obojga Narodów powstała wskutek przeobrażenia unii personalnej w realną, wcześniej zaś Litwa zwyczajowo traktowana jest jako byt od Polski niezależny. Czy więc nie należałoby postrzegać Królestwa Polskiego w latach 1815–1831 jako swego rodzaju dziewiętnastowiecznej PRL (a jej popowstaniowych wcieleń już jako formalnie ubezwłasnowolnionych republik sowieckich)? Biorąc pod uwagę ledwie kiełkujące wówczas rozumowanie prawa międzynarodowego, a także fakt, że nawet taką "odrębną" Polskę ówcześni kartografowie kolorowali tą samą barwą co rosyjskiego sąsiada/hegemona,
trudno jest na to pytanie odpowiedzieć w sposób jednoznaczny.
Zobacz następny

Komentarze

Momencik, trwa ładowanie komentarzy   ładowanie…