Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Kolebką rewolucji przemysłowej, jak wiadomo, jest Wielka Brytania. I chociaż...

Kolebką rewolucji przemysłowej, jak wiadomo, jest Wielka Brytania.
 I chociaż z dziewiętnastowieczną industrializacją na kontynencie europejskim najczęściej kojarzone są Prusy, państwo to aż do lat 40. należało raczej do przemysłowo niedorozwiniętych. W początkach
stulecia największe zainteresowanie kopiowaniem brytyjskiego modelu przejawiano w rewolucyjnej Francji, widzącej w modernizacji stosunków gospodarczych środek na definitywne zerwanie ze starym porządkiem.
 Od 1794 do 1815 r. pod władzą Francji znajdowała się dzisiejsza Belgia i to właśnie w stanowiącej jej południową część francuskojęzycznej Walonii dokonała się pierwsza realna industrializacja poza obszarem Wysp Brytyjskich. Dostęp do ogromnych pokładów surowców naturalnych, jak również do brytyjskiego kapitału w ciągu kilku dekad zamienił Walonię — po kongresie wiedeńskim część Holandii, od 1830 r. niepodległej Belgii —
w najlepsze miejsce do życia na kontynencie europejskim.

Dynamiczny rozwój Walonii pozostawił w tyle niderlandzkojęzyczną
i przeważająco rolniczą Flandrię na północy kraju, prowokując separatystyczne sentymenty: w trakcie obydwu wojen światowych Flandryjczycy masowo kolaborowali z Niemcami przeciwko swoim walońskim rodakom, licząc na poprawę swojego statusu w ramach królestwa. Jednakże po II wojnie światowej sytuacja uległa drastycznej zmianie: podobnie jak miało to miejsce na Wyspach Brytyjskich masowa deindustrializacja i bankructwa nierentownych przedsiębiorstw, niebędących w stanie wytrzymać konkurencji z nisko opłacanymi rywalami zza oceanów, nie ominęły Walonii. Powojenny model europejskiej gospodarki przeniósł punkt nacisku z przemysłu na usługi, który to fakt rolnicy z Flandrii skrzętnie wykorzystali, emigrując do ośrodków miejskich i tworząc nową klasę średnią, pozostawiając w tyle bezrobotnych teraz górników z Walonii. Stan ten z grubsza utrzymuje się po dziś dzień.
Zobacz następny

Komentarze

Momencik, trwa ładowanie komentarzy   ładowanie…