Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Grupa Destrukcyjna "Wawelberg" była oddziałem Wojska Polskiego...

Grupa Destrukcyjna "Wawelberg" była oddziałem Wojska Polskiego, złożonym z samodzielnych zespołów, przeznaczona do wykonywania zadań dywersyjnych. Nazwa wzięła się od jej dowódcy, kapitana Tadeusza Puszczyńskiego ps. Konrad Wawelberg.

Pierwotnie nazwana Referatem Destrukcji, grupa powstała w grudniu 1920 r. W jej skład weszli m.in. weterani II powstania śląskiego (19-25 sierpnia 1920 r.) W styczniu 1921 r. została przerzucona do Sosnowca (wówczas na pograniczu polsko-niemieckim), gdzie przez cztery miesiące jej uczestnicy szkolili się w zakresie m.in. wytwarzania i obsługi materiałów wybuchowych, topografii Górnego Śląska, i przygotowywali się do długotrwałych marszów z dużym obciążeniem.

Były to przygotowania do największej i najbardziej spektakularnej operacji Wawelberczyków - Akcji Mosty. W nocy 2/3 maja 1921 r. w powietrze wyleciało siedem mostów kolejowych na Odrze, łączących Górny Śląsk z pozostałą częścią Niemiec (na zdjęciu most w Szczepanowicach). Zrywając te połączenia, Wawelberczycy uniemożliwili Niemcom przerzucenie posiłków w te rejony, przyczyniając się do początkowych sukcesów powstańców.

Po zniszczeniu mostów Grupa brała czynny udział w III powstaniu śląskim, m.in. w walce o Strzelce Opolskie. Jej liczebność wzrosła wówczas z 46 do 130 osób, i została ona podzielona na trzy podgrupy ("Wschód", "Północ" i "Południe"), jednak w połowie czerwca 1921 r. została wycofana z frontu w celu reorganizacji. Nie zdążyła już wziąć udziału w walkach, bowiem 5 lipca zawarto rozejm.

Ostatecznie insurekcja zakończyła się korzystnie dla Polski - II RP przypadły bogate tereny górniczo-przemysłowe (obejmujące 50% hut i 76% kopalń). 

Jednymi z bardziej znanych członków Grupy byli bracia Meissnerowie - Janusz (lotnik i korespondent wojenny) oraz Tadeusz (kapitan żeglugi wielkiej).
Zobacz następny

Komentarze

Momencik, trwa ładowanie komentarzy   ładowanie…