Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Wyraz "klawisz" jest zapożyczeniem z łacińskiego clavis 'klucz'...

Wyraz "klawisz" jest zapożyczeniem z łacińskiego clavis 'klucz', 'zamek'.

 W gwarze więziennej oznacza: a) wytrych, b) strażnik więzienny, czyli „klucznik”. Z dokumentacji słownikowej wynika, że klawisz w gwarze więziennej jest wyrazem nacechowanym pejoratywnie, negatywnie. Wyrazy w gwarach środowiskowych łatwo zmieniają zabarwienie ekspresywne - można więc przyjąć, że w pewnym środowisku funkcjonariuszy służby więziennej ten wyraz uzyskał zabarwienie pozytywne. Tak jak klawisze tworzą w instrumentach muzycznych klawiaturę umożliwiającą („otwierającą”) ich grę, tak klawisze - strażnicy więzienni umożliwiają funkcjonowanie tej instytucji.
Zobacz następny

Komentarze

Momencik, trwa ładowanie komentarzy   ładowanie…