Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Wskaźnik wolności prasy jest opracowywany na podstawie internetowego kwestionariusza

Wskaźnik wolności prasy jest opracowywany na podstawie internetowego kwestionariusza skierowanego do wybranych przez RSF dziennikarzy, prawników, socjologów oraz innych ekspertów w dziedzinie mediów z krajów i regionów objętych rankingiem. Ankieta jest dostępna w 20 językach i zawiera 87 pytań, które dotyczą pluralizmu i niezależności mediów, środowiska, w jakim działają dostawcy informacji, stopnia autocenzury, wpływu ram legislacyjnych na działalność mediów oraz jakości i przejrzystości infrastruktury wspierającej produkcję informacji w danym kraju. Na podstawie wyników ankiety liczony jest wynik „ScoA”.

Następnie pod uwagę brane są dane dot. aktów przemocy i nadużyć wobec dziennikarzy w badanym okresie. Dane te pochodzą od specjalistów przydzielonych do danych regionów geograficznych oraz od korespondentów ze 130 krajów świata i na ich podstawie liczony jest tzw. wskaźnik nadużyć, którego wartość wraz ze zmiennymi branymi pod uwagę w liczeniu wyniku „ScoA” używane są następnie do obliczenia wyniku „ScoB”.

Na koniec wyniki „ScoA” i „ScoB” są ze sobą porównywane i wyższy z nich staje się ostatecznym wynikiem dla danego kraju. Wyniki wszystkich krajów prezentowane są w formie mapy dystybuowanej w fomie cyfrowej i papierowej oraz punktacji zawierającej się w przedziale od 0 do 100, gdzie zero oznacza najwyższy stopień wolności prasy, a 100 – najniższy.
Zobacz następny

Komentarze

Momencik, trwa ładowanie komentarzy   ładowanie…