Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

W polskim prawie istnieje zdumiewająco drastyczna różnica pomiędzy prawami

W polskim prawie istnieje zdumiewająco drastyczna różnica pomiędzy prawami osadzonych w zależności od płci. Kodeks postępowania karnego stanowi w art 87 §  2: 

Skazana kobieta odbywa karę w zakładzie karnym typu półotwartego, chyba że stopień demoralizacji lub względy bezpieczeństwa przemawiają za odbywaniem kary w zakładzie karnym innego typu.

Dodajmy, że mężczyzna o przebywanie w zakładzie półotwartym musi się dopiero starać. Zgoda taka przyznawana jest rzadko i jedynie skazanym za lżejsze przestępstwa, zbliżającym się do zakończenia kary i rokującym w procesie resocjalizacji. Z niezrozumiałych powodów ustawodawca uznał, że kobieta za sam fakt bycia kobietą zasługuje na lepsze warunki odbywania kary.

W Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności znajdujemy dodatkowe przywileje dla kobiet. 

§  31. 3.
Skazany korzysta co najmniej raz w tygodniu z ciepłej kąpieli. Skazany zatrudniony przy pracach brudzących korzysta z odpowiednio częstszych kąpieli. Kąpiel skazanego chorego odbywa się według wskazań lekarza.
4.
Skazana kobieta korzysta co najmniej raz dziennie z ciepłej wody i dwa razy w tygodniu z ciepłej kąpieli.

Trudno zrozumieć co było intencją ustawodawcy; przywilej nie jest związany z wiekiem, pracą ani np. okresem menstruacji (który trwa przez około tydzień w miesiącu), a z samym faktem bycia kobietą. Jest to kolejny przykład pozbawienia mężczyzn pewnych praw - w wyniku stereotypu promowanego do normy prawnej.

Jeśli więc resocjalizacja jest nieskuteczna, a nawet co czwarty skazany wraca za kratki - to także w wyniku warunków odbywania kary dla mężczyzn.
Zobacz następny

Komentarze

Momencik, trwa ładowanie komentarzy   ładowanie…