Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Mężczyźni i kobiety mają inne normy dźwigania. Dla mężczyzn norma dźwigania...

Mężczyźni i kobiety mają inne normy dźwigania. Dla mężczyzn norma dźwigania wynosi 30 kg, dla kobiet - 12 kg. Innymi słowy, norma dźwigania dla kobiet wynosi 40% normy mężczyzn. To podstawowa norma, bo przepisy BHP wyróżniają różne rodzaje pracy (ciągłą i dorywczą) i różne podnoszenie ciężarów (powyżej i poniżej obręczy barkowej).

Patrząc na rekordy świata w podnoszeniu ciężarów (podejmowane jednak z odpowiednim przygotowaniem i zabezpieczeniem), widzimy jednak mniejszą różnicę - kobiety podrzucają i rwą ok. 60% tych ciężarów, co mężczyźni.

O ile jednak ta różnica znajduje jakieś uzasadnienie w biologii płci, o tyle trudniej zrozumieć inne normy na tzw. posiłki regeneracyjne lub ekwiwalent na nie. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów przewiduje inne normy:

§  3. ust. 1. Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace:
1) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,
2) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10 oC lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25 oC,
3) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Jak widać, kobieta pracując lżej, otrzyma posiłek (częściej - po prostu dodatkowe pieniądze) wcześniej i częściej niż mężczyzna. Trudno to obronić na gruncie prawa i biologii - kobiety mniej dźwigają, mają wolniejszą przemianę materii i lepszą izolację termiczną (grubszą tkankę tłuszczową). Po raz kolejny trudno oprzeć się wrażeniu, że - znowu - mamy do czynienia ze stereotypem, który stał się krzywdzącą normą prawną.
Zobacz następny

Komentarze

Momencik, trwa ładowanie komentarzy   ładowanie…