Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Szukaj


 

Znalazłem 53 takie fakty
Księga Rodzaju w swoim hebrajskim oryginale jest kompozycyjnie dopracowana do najdrobniejszych szczegółów.
 Dużą rolę odgrywają w niej liczby 10 i 32.

Od mającej gematryczną wartość 10 litery  י (jod) rozpoczyna się Tetragrammaton: JHWH. 10 jest stwórczych wypowiedzi Boga ("niech się stanie", "bądźcie"). Zohar Bereszit dzieli się także na 10 tzw. tol'dot (תּוֹלְדֹת), czyli genealogii (przy czym np. genealogia Kainitów nie jest nazwana
 jako תּוֹלְדֹת). Jeżeli zaś do dziesiątki doda się liczbę liter
 w hebrajskim alfabecie, otrzymamy 32.

W 32 wersetach zawiera się opis stworzenia (Rdz. 1:1-2:1). Po 32 wiersze mają także tol'doty Adama i synów Noego. W hebrajskiej Księdze Wyjścia Bóg przedstawia się Mojżeszowi za pomocą 32 wyrazów, 32 razy powtarza się także w Rdz. 1:1-2:1 określenie Elohim (אֱלֹהִים) - Bóg-Stwórca.
 Wreszcie ostatnią literą Pięcioksięgu jest ל (lamed), a pierwszą ב (bet). Połączywszy je otrzymamy słowo: לב (lew) - serce, którego wartość gematryczna także wynosi 32.

Kabaliści wysnuli stąd przypuszczenie, że Bóg stworzył świat przy pomocy 10 sefirot - "świętych liczb" i 22 liter. Studiowanie ich miało umożliwić mistyczne objawienie, udoskonalenie i obcowanie ze Stwórcą.
Wbrew obiegowej opinii, słynne słowa "Gott ist tot" - "Bóg umarł", które Fryderyk Nietzsche zapisał w "Wiedzy radosnej" nie były wcale deklaracją ateizmu. Były natomiast krytyką społeczeństwa toczonego przez nihilizm; społeczeństwa, które deklarowało wiarę w Boga i związane z jego imieniem wartości, ale w życiu codziennym zupełnie zarzuciło te wartości na rzecz wygody. Nietzsche w swoich pismach wielokrotnie potępiał taką postawę, postawę "człowieka ostatniego"; jednocześnie uważał, że degradacja i ruina moralna społeczeństwa jest okazją, żeby na jego gruzach odbudować moralność doskonalszą, moralność nadczłowieka - a w tym kontekście zwłaszcza jednostki moralnie świadomej siebie. Widać to w kolejnych słowach człowieka ogłaszającego, że ludzie zamordowali Boga: "Czyż nie musimy sami stać się bogami, żeby tylko zdawać się godnymi tego czynu?"