Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Szukaj


 

Znalazłem 8 takich faktów
Dzięki nowym odkryciom udało nam się potwierdzić istnienie już ponad 3700 planet pozasłonecznych, znanych też jako egzoplanety. Większość z nich znajduje się bardzo daleko od Ziemi, jednak niektóre są położone w naszym najbliższym kosmicznym sąsiedztwie. Najbliższe planety takie jak Proxima b, Ross 128b lub YZ Cet d znajdują się w odległości od kilku do kilkunastu lat świetlnych od Ziemi.
21 przełomowych odkryć dokonanych przez polaków przez ostatnie 25 lat. 
1. Odkrycie pierwszych planet nienależących do Układu Słonecznego (1992) - dokonane przez prof. Aleksandra Wolszczana. Polski astronom odkrył trzy egzoplanety, analizując sygnały radiowe z pulsara PSR 1257+12

2. Projekt OGLE (1992) - Optical Gravitational Lensing Experiment - wykorzystujący metodę mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Zainicjowany przez prof. Bohdana Paczyńskiego i realizowany przez zespół prof. Andrzeja Udalskiego, pozwolił odkryć wiele planet pozasłonecznych i innych obiektów kosmicznych

3.Odkrycia archeologiczne w Egipcie (1997, 2003) - prof. Karol Myśliwiec odkrył w nekropolii w Sakkarze w 1997 roku grobowiec wezyra Merefnebefa z okresu Starego Państwa, a w 2003 r. grobowiec kapłana Ni-anch-Nefertuma

4. Spektralna tomografia optyczna (1999) - bardzo precyzyjna, nieinwazyjna metoda obserwacji patologicznych zmian siatkówki opracowana przez prof. Macieja Wojtkowskiego

5. Powstanie Doliny Lotniczej (2003) - stowarzyszenia dziś już 115 podmiotów (m.in. firm produkcyjnych, projektowych, narzędziowych, jednostek konsultingowych, uczelni wyższych, agencji rozwoju regionalnego), odnoszącego sukcesy w świecie

6. Sukcesy młodych polskich informatyków (2003-2012) - m.in. na Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym, w Mistrzostwach Europy

7. Prof. Tomasz Dietl współtworzy nową dziedzinę nauki: spintronikę półprzewodnikową (2005-2006) - jedną z bardziej rozwojowych dziedzin fizyki materiałowej i elektroniki

8. Odkrycie śladów najstarszych zwierząt, sprzed 395-397 mln lat (2010) - dokonane przez Piotra Szreka i Grzegorza Niedźwieckiego w nieczynnym kamieniołomie w Zachełmiu koło Zagnańska

9. Polscy naukowcy w ścisłej czołówce w dziedzinie technologii wytwarzania grafenu na skalę produkcyjną (2010) - za sprawą dr inż. Włodzimierza Strupińskiego

10. Najdoskonalsze na świecie kryształy azotku galu (2010) - polskiej firmy Ammono

11. Otwarcie w Warszawie Centrum Nauki "Kopernik" (2010) - którego pomysłodawcą był prof. Łukasz Turski

12. Pierwszy polski sztuczny satelita wyniesiony na orbitę (2012) - zbudowany przez studentów Politechniki Warszawskiej przy wsparciu Centrum Badań Kosmicznych PAN

13. Osiągnięcia polskich fizyków pracujących w CERN (2012) - udział w pracach przy odkryciu bozonu Higgsa

14. Sukcesy polskich chirurgów (2013) - zespół prof. Adama Maciejewskiego dokonuje pierwszego przeszczepu twarzy w Polsce

15. Polskie sztuczne serce (od połowy lat 90.) - Sukcesem zakończyły się prace nad protezą prowadzone w Pracowni Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi w Zabrzu

16. Opracowanie przez prof. Karola Grelę nowych katalizatorów metatezy olefin (pierwsza dekada XXI w.) - przydatnych w produkcji leków, w przemyśle środków ochrony roślin, spożywczym i kosmetycznym

17.Precyzyjny pomiar odległości do pobliskiej galaktyki, Wielkiego Obłoku Magellana (2013) - dokonany przez międzynarodowy zespół pod przewodnictwem prof. Grzegorza Pietrzyńskiego

18. Prof. Leon Gradoń - opracował m.in. teorię procesów powstawania i transportu aerozoli oraz mikrocząstek w gazach i cieczach, wykorzystywaną w urządzeniach technicznych i medycznych

19. Prof. Bogdan Marciniec - m.in. odkrył nowe reakcje i katalizatory w chemii krzemu prowadzące do wytworzenia materiałów krzemoorganicznych (i metaloorganicznych)

20. Prof. Leszek Kaczmarek dokonał przełomowych odkryć w dziedzinie psychologii ułatwiając zrozumienie zapamiętywania

21. Prof. Andrzej Jerzmanowski - m.in. przyczynił się do wyjaśnienia znaczenia modyfikacji strukturalnych chromosomów w sterowaniu funkcją genów uczestniczących w procesach rozwoju, sygnalizacji hormonalnej i reprodukcji, oraz w tworzeniu długotrwałej "chromosomowej pamięci komórkowej".

Trochę dużo do czytania ale to jednak sukcesy polaków. Czyli jest jednak z czego być dumnym.

1