Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Szukaj


 

Znalazłem 294 takie fakty
Fermiony to w fizyce cząstki lub ich układy, które podlegają statystyce... – Fermiony to w fizyce cząstki lub ich układy, które podlegają statystyce Fermiego-Diraca, a więc o spinie równym nieparzystej wielokrotności stałej Plancka - elektrony, neutrina, nukleony, hiperony oraz jądra atomów o nieparzystej liczbie nukleonów.
Johannes Diderik van der Waals. Zajmował się fizyką cząsteczkową i termodynamiką... – Johannes Diderik van der Waals

Zajmował się fizyką cząsteczkową i termodynamiką, badał siły przyciągania międzycząsteczkowego. W 1910 roku otrzymał Nagrodę Nobla za sformułowanie w 1873 roku równania stanu gazu rzeczywistego (znanego również jako równanie van der Waalsa).
Kwazikryształy są zaobserwowanymi po raz pierwszy w 1982 r. przez D. Schechtmana... – Kwazikryształy są zaobserwowanymi po raz pierwszy w 1982 r. przez D. Schechtmana ciałami stałymi (najczęściej szybko chłodzonymi stopami metali), które na obszarach 1-2 nm wykazują uporządkowanie atomów o symetrii, która nie pozwala na utworzenie okresowej sieci przestrzennej - odznaczające się
 np. pięciokrotną osią symetrii.
Wykonany z materiału dobrze przewodzącego ciepło (najczęściej metalu) element... – Wykonany z materiału dobrze przewodzącego ciepło (najczęściej metalu) element, stosowany do odprowadzania i rozpraszania wydzielanego w przyrządzie w wyniku przepływu prądu elektrycznego ciepła nazywamy radiatorem.
Nadważkość to stan materialnych ciał, który występuje podczas zwiększania... – Nadważkość to stan materialnych ciał, który występuje podczas zwiększania ich ciężaru
 - np. w ruszającej w górę windzie.
Optoakustyką nazywamy dziedzinę fizyki i techniki, która zajmuje się oddziaływaniem... – Optoakustyką nazywamy dziedzinę fizyki i techniki, która zajmuje się oddziaływaniem fali świetlnej na ośrodki sprężyste - wykorzystuje zjawisko generowania fal akustycznych przez światło (zj. fotoakustyczne).
Paralaksą nazywamy w fizyce pozorną zmianę obserwowanych za pomocą wzroku... – Paralaksą nazywamy w fizyce pozorną zmianę obserwowanych za pomocą wzroku wzajemnych położeń elementów, która wynika z przemieszczenia się oka obserwatora. Może z niej wynikać np. błąd odczytu wyniku pomiaru na skali lub też błąd podczas celowania (np. gdy oś celownika nie pokrywa się z osią broni).