Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Szukaj


 

Znalazłem 28 takich faktów
W Kazachstanie ożywa dyskusja związana z obawami o separatyzm ze strony rosyjskojęzycznej ludności. Jednym z czynników sprzyjającym rozwojowi tego zjawiska jest słaba znajomość kazachskiego wśród innych narodów zamieszkujących Kazachstan. 80% mieszkańców deklaruje znajomość języka kazachskiego, ale zaledwie połowa z nich używa go w codziennym życiu. Najsłabiej znającą kazachski grupą etniczną są lokalni Polacy – tylko 22% z nich twierdzi, że zna państwowy język.
Ponad połowa światowej produkcji uranu przypada na Azję Centralną. Za 45% odpowiada Kazachstan, a kolejne 7% Uzbekistan. Najsilniejszą pozycję w regionie ma koncern rosyjski Rosatom, ale udziały w złożach mają również koncerny chińskie, francuskie, kanadyjskie oraz japońskie.
Kazachstan jest jednym z najbardziej zasobnych krajów na świecie w surowce energetyczne. Pomimo tego, tej zimy dotknął go poważny kryzys energetyczny. 19 z 37 działających elektrociepłowni jest zagrożonych awariami – wskazują dane lokalnego resortu energetyki W tym sezonie na niektórych obiektach czarny scenariusz już się spełnił, w wyniku czego w 30 stopniowym mrozie 150 tys. miasto zostało pozbawione ogrzewania.
Morze Kaspijskie kryje w sobie 3% ogólnoświatowych zasobów ropy naftowej oraz 5% zasobów gazu ziemnego. Ze względu na fakt, że de iure jest traktowany jako jezioro nie podlega międzynarodowym regulacjom prawa morza. Status prawny tego akwenu został uregulowany dopiero w 2018 r., ale wiele zapisów dotąd nie zostało jeszcze wdrożonych w życie.
W Rosji żyje ponad 12 mln osób należących do narodów turkijskich. Aż 8 mln z nich mieszka na Powołżu, głównie w Tatarstanie, Baszkortostanie oraz Czuwaszji. Od granic z pokrewnym językowo i kulturowo Kazachstanem dzieli ich ok. 50 km w obwodzie orenburskim. Ten bufor nazywany korytarzem kuwandykskim został utworzony specjalnie przez Stalina. Obawiał się, że granica baszkirsko – kazachska będzie korytarzem łączącym turańskie narody z pokrewnymi etnosami w Azji Centralnej. W latach 90 uznano, że istnienie tego buforu uratowało Rosję przed rozpadem.