Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Szukaj


 

Znalazłem 79 takich faktów
W rzeczywistości pierwszą konstytucją na świecie była konstytucja irokeskiej ligi narodów spisana 200 lat przed amerykańską, która była na niej wzorowana. Jednak indiańska nie została nigdy uznana na arenie międzynarodowej więc twierdzenie że amerykańska była pierwszą również jest poprawne.
Winston Churchill użył określenia „żelazna kurtyna” w przemówieniu z 4 marca 1946 r. w Fulton w USA, mając na myśli barierę ideologiczną między komunistyczną Europą Wschodnią, a demokratyczną Zachodnią. Nie jest to jednak określenie jego autorstwa!
Autorem hasła jest niemiecki minister propagandy i oświecenia publicznego III Rzeszy, Josef Goebbels, który po raz pierwszy określenia „żelazna kurtyna” użył w artykule „Rok 2000”, zamieszczonym w „Das Reich” z 25 lutego 1945 r.

Cytat z owego artykułu:
„Jeśli naród niemiecki złoży broń, wówczas Sowieci, zgodnie z porozumieniem zawartym między Rooseveltem, Churchillem i Stalinem, zajmą całą wschodnią i południowo-wschodnią Europę, w tym większą część Rzeszy. Nad tym terytorium zajętym przez Związek Radziecki zapadnie żelazna kurtyna, poza którą nastąpi rzeź narodów”.
Mimo, że Nowa Zelandia jest w Wspólnocie Narodów (zwierzchnictwo królowej Elżbiety II), to hymn tego kraju jest w języku maoryskim (język tubylczy).
31 października 2011 roku urodził się
siedmiomiliardowy człowiek.

A właściwie to wielu ludzi, lecz Organizacja Narodów Zjednoczonych symbolicznie uznała, że urodzona na Filipinach Danica Camacho
jest człowiekiem nr 7 000 000 000.
110 milionów min lądowych zakopano w ciągu ostatnich 50 lat na całym świecie. ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych) informuje, że każdego roku z powodu ich wybuchów ginie do 20 tysięcy ludzi.
Na początku XVII w. Polska (Rzeczpospolita Obojga Narodów) miała prawie 1 mln km² powierzchni.

To tyle, ile dziś wynosi wspólnie powierzchnia Niemiec i Francji.
Po zakończeniu I wojny światowej, w czasie Konferencji Paryskiej w 1919 r., Japończycy bezskutecznie próbowali przeforsować klauzulę „o równości ras” w akcie założycielskim Ligi Narodów. Nie uzyskali poparcia, ponieważ mocarstwa zachodnie utraciłyby legitymacje moralną a także prawną do sprawowania władzy nad koloniami i terytoriami zależnymi.
W USA traktowano Japończyków jako ludzi niższej rasy.