Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Szukaj


 

Znalazłem 41 takich faktów
Jako potężny ośrodek handlowy należący do Związku Hanzeatyckiego, Gdańsk już od późnego średniowiecza był miastem wielonarodowym. Używano w nim najczęściej języka niemieckiego, jako najpopularniejszego wśród bałtyckich kupców. Mimo to za każdym razem gdy miasto opłacało najemników, nawet przeciw królowi Batoremu, rajcy i kupcy wymagali
 od żołnierzy przysięgi na wierność Rzeczypospolitej.
Warto dodać, że po II rozbiorze spora część gdańskich Niemców wyemigrowała, żeby nie znaleźć się pod panowaniem pruskim.
 Między nimi znaleźli się Schopenhauerowie oraz Tolkienowie.
Prawdopodobnie ostatni w Polsce proces o czary miał miejsce przed sądem w Pucku w 1937 roku. C.G. wniosła pozew przeciwko K.P. o zadanie uroku jej dziecku przez zbliżenie się do kołyski, pogłaskanie niemowlęcia i oglądanie jego śliniaczka. Józef Torliński, który wspomina o tym wydarzeniu w swojej rozprawie doktorskiej, nie podaje niestety werdyktu sędziego. Ukrył też nazwiska, jako że w chwili składania pracy żyły jeszcze uczestniczki procesu i ich rodziny.