Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Szukaj


 

Znalazłem 9 takich faktów
Tekst, który może się poszczycić mianem najstarszego reliktu zawierającego słowa języka polskiego, będącego zarazem dowodem na panujące wtedy zasady wymowy, nazywany jest Bullą gnieźnieńską. Dokument wydany w roku 1136, zatwierdzający posiadłości arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, zawiera 410 nazw polskich, miejscowych i osobowych, a ze względu doniosłego znaczenia zabytku dla historii naszego języka, grafiki i ortografii jest nazywana „złotą bullą języka polskiego”. Oczywiście wcześniej również pojawiały się dokumenty zawierające polskie słowa, ale były o wiele bardziej ubogie i nie pozwalały na dojście do konkretnych wniosków nt. polskiej fleksji i fonetyki. Owymi dokumentami były chociażby:
Geograf bawarski (z ok. IX w.)
Kronika Thietmara (z ok. X/XI w.)
Dagome iudex (z ok. XI/XII w.)
Najstarszym dokumentem całkowicie polskojęzycznym jest Kronika świętokrzyska.

1