Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Szukaj


 

Znalazłem 87 takich faktów
Na całym świecie około 65% osób nie toleruje laktozy. Jednak w niektórych częściach świata dolegliwości związane z wypiciem mleka prawie nie występują, a w innych, na przykład w Azji, aż 90% populacji nie toleruje laktozy. Okazuje się, że powodem są głównie względy geograficzne, średnia temperatura.
Na obszarze b. ZSRR mieszka około pół miliona rosyjskojęzycznych Koreańczyków. Większość z nich zamieszkuje Uzbekistan i Kazachstan. Trafili tam w 1937 r. kiedy wysiedlono ich z radzieckiego Dalekiego Wschodu ze względu na podejrzenia o szpiegostwo na rzecz Japonii. Po wojnie wielu z tych Koreańczyków wzięło udział w budowaniu struktur państwowych Korei Północnej.
Kazachstan zajmuje 12 miejsce pod względem zasobów ropy naftowej na świecie. Pomimo tego w kraju dochodzi do braków paliwa na stacjach benzynowych. W niektórych regionach w kwietniu sprzedawano je nawet na kartki. Powodem jest fakt, że paliwo w Kazachstanie było najtańsze na całym obszarze poradzieckim i aktywnie przemycano je poza granice kraju.
W Kazachstanie ożywa dyskusja związana z obawami o separatyzm ze strony rosyjskojęzycznej ludności. Jednym z czynników sprzyjającym rozwojowi tego zjawiska jest słaba znajomość kazachskiego wśród innych narodów zamieszkujących Kazachstan. 80% mieszkańców deklaruje znajomość języka kazachskiego, ale zaledwie połowa z nich używa go w codziennym życiu. Najsłabiej znającą kazachski grupą etniczną są lokalni Polacy – tylko 22% z nich twierdzi, że zna państwowy język.
Nawet 22 mln ludzi w Azji Centralnej może mieć problem z dostępem do czystej i bezpiecznej wody. To blisko 30% całej populacji zamieszkującej region. W walce o wodę doszło już tam do pierwszych starć zbrojnych.
Górski Badachszan to jeden z najwyżej położonych regionów świata. Stanowi ponad 40% proc. powierzchni Tadżykistanu, ale zamieszkuje go zaledwie 220 tys. osób z 10 mln populacji tego kraju. W regionie znajdują się duże złoża złota, srebra oraz metali ziem rzadkich.