Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Szukaj


 

Znalazłem 16 takich faktów
Teoria, że to Ziemia porusza się dookoła słońca (a nie odwrotnie) pojawiła się juz między IX a VIII w p.n.e. w świętych księgach hinduizmu Wedach oraz w pózniejszych założeniach starozytnych uczonych.Jednak w II w n.e. grecki uczony Ptolemeusz opublikował teorię geocentryczną z Ziemią jako centrum wszechświata.Stała się ona kanonem astronomii przez niemal 1600lat. W XVIw polski uczony Mikołaj Kopernik- kanonik, lekarz, ekonomista, milośnik astronomii, matematyki i filozofii na podstawie własnych badań na nowo ozywił teorię heliocentryczną.Choć na początku odrzucany, wyśmiewany i oskarzany o herezje dokonał astronomicznej rewolucji.
"O obrotach ciał niebieskich" to rewolucyjne dzieło, najważniejsze w życiu Mikołaja Kopernika, które przyczyniło się do wielkiego kroku naprzód całej cywilizacji. Okoliczności towarzyszące jego publikacji były bardzo burzliwe. Publikacja niosła ze sobą nowy, całkiem odmienny od ówcześnie panującego, nurt myślowy. W tamtych czasach "inne" myślenie często było karane przez Kościół więc głównie z tego powodu Kopernik zwlekał z pokazaniem światu jego "obrotów" ponad 36 lat.
21 przełomowych odkryć dokonanych przez polaków przez ostatnie 25 lat. 
1. Odkrycie pierwszych planet nienależących do Układu Słonecznego (1992) - dokonane przez prof. Aleksandra Wolszczana. Polski astronom odkrył trzy egzoplanety, analizując sygnały radiowe z pulsara PSR 1257+12

2. Projekt OGLE (1992) - Optical Gravitational Lensing Experiment - wykorzystujący metodę mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Zainicjowany przez prof. Bohdana Paczyńskiego i realizowany przez zespół prof. Andrzeja Udalskiego, pozwolił odkryć wiele planet pozasłonecznych i innych obiektów kosmicznych

3.Odkrycia archeologiczne w Egipcie (1997, 2003) - prof. Karol Myśliwiec odkrył w nekropolii w Sakkarze w 1997 roku grobowiec wezyra Merefnebefa z okresu Starego Państwa, a w 2003 r. grobowiec kapłana Ni-anch-Nefertuma

4. Spektralna tomografia optyczna (1999) - bardzo precyzyjna, nieinwazyjna metoda obserwacji patologicznych zmian siatkówki opracowana przez prof. Macieja Wojtkowskiego

5. Powstanie Doliny Lotniczej (2003) - stowarzyszenia dziś już 115 podmiotów (m.in. firm produkcyjnych, projektowych, narzędziowych, jednostek konsultingowych, uczelni wyższych, agencji rozwoju regionalnego), odnoszącego sukcesy w świecie

6. Sukcesy młodych polskich informatyków (2003-2012) - m.in. na Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym, w Mistrzostwach Europy

7. Prof. Tomasz Dietl współtworzy nową dziedzinę nauki: spintronikę półprzewodnikową (2005-2006) - jedną z bardziej rozwojowych dziedzin fizyki materiałowej i elektroniki

8. Odkrycie śladów najstarszych zwierząt, sprzed 395-397 mln lat (2010) - dokonane przez Piotra Szreka i Grzegorza Niedźwieckiego w nieczynnym kamieniołomie w Zachełmiu koło Zagnańska

9. Polscy naukowcy w ścisłej czołówce w dziedzinie technologii wytwarzania grafenu na skalę produkcyjną (2010) - za sprawą dr inż. Włodzimierza Strupińskiego

10. Najdoskonalsze na świecie kryształy azotku galu (2010) - polskiej firmy Ammono

11. Otwarcie w Warszawie Centrum Nauki "Kopernik" (2010) - którego pomysłodawcą był prof. Łukasz Turski

12. Pierwszy polski sztuczny satelita wyniesiony na orbitę (2012) - zbudowany przez studentów Politechniki Warszawskiej przy wsparciu Centrum Badań Kosmicznych PAN

13. Osiągnięcia polskich fizyków pracujących w CERN (2012) - udział w pracach przy odkryciu bozonu Higgsa

14. Sukcesy polskich chirurgów (2013) - zespół prof. Adama Maciejewskiego dokonuje pierwszego przeszczepu twarzy w Polsce

15. Polskie sztuczne serce (od połowy lat 90.) - Sukcesem zakończyły się prace nad protezą prowadzone w Pracowni Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi w Zabrzu

16. Opracowanie przez prof. Karola Grelę nowych katalizatorów metatezy olefin (pierwsza dekada XXI w.) - przydatnych w produkcji leków, w przemyśle środków ochrony roślin, spożywczym i kosmetycznym

17.Precyzyjny pomiar odległości do pobliskiej galaktyki, Wielkiego Obłoku Magellana (2013) - dokonany przez międzynarodowy zespół pod przewodnictwem prof. Grzegorza Pietrzyńskiego

18. Prof. Leon Gradoń - opracował m.in. teorię procesów powstawania i transportu aerozoli oraz mikrocząstek w gazach i cieczach, wykorzystywaną w urządzeniach technicznych i medycznych

19. Prof. Bogdan Marciniec - m.in. odkrył nowe reakcje i katalizatory w chemii krzemu prowadzące do wytworzenia materiałów krzemoorganicznych (i metaloorganicznych)

20. Prof. Leszek Kaczmarek dokonał przełomowych odkryć w dziedzinie psychologii ułatwiając zrozumienie zapamiętywania

21. Prof. Andrzej Jerzmanowski - m.in. przyczynił się do wyjaśnienia znaczenia modyfikacji strukturalnych chromosomów w sterowaniu funkcją genów uczestniczących w procesach rozwoju, sygnalizacji hormonalnej i reprodukcji, oraz w tworzeniu długotrwałej "chromosomowej pamięci komórkowej".

Trochę dużo do czytania ale to jednak sukcesy polaków. Czyli jest jednak z czego być dumnym.
Renesansowa nauka wiele zawdzięcza
hermetyzmowi i okultyzmowi.
Kopernik w swoim dziele nieraz cytuje Hermesa Trismegistosa, który uważał Słońce za widzialnego boga. Eksperymenty Williama Gilberta zostały zainspirowane metodami alchemików.
Natomiast chęć tworzenia jak najdokładniejszych horoskopów zachęcała do odkrywania dokładniejszych metod badania gwiazd.